ยา แก้ อักเสบ คน ท้อง กิน ได้ ไหมบทความที่เกี่ยวข้อง